اولین مبتلا به #کرونا ، فروشنده‌ای در بازار #ووهان بود

مقاله‌ای در نشریه معتبر «ژورنال پزشکی» منتشر شد، با رد گزارش سازمان بهداشت جهانی گفته است اولین فرد مبتلا به #کرونا یک فروشنده در بازار خرید و‌ فروش حیوانات در ووهان بوده است. سازمان بهداشت جهانی گفته بود بیمار صفر کرونا یک حسابدار ساکن کیلومترها دور از این بازار بود.