پایان تزریق دوز دوم #واکسن_کرونای_پاستور | آغاز مطالعه اثربخشی، ۲ هفته پس از تزریق دوم

مدیر کارآزمایی بالینی فاز ۳ واکسن #کرونا تولید مشترک ایران و کوبا، آخرین اخبار از روند پیشروی پروژه ساخت این واکسن را تشریح کرد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر #احسان_مصطفوی در توضیح جدیدترین اخبار از این مطالعه گفت: این طرح از ششم اردیبهشت ماه در شهر اصفهان آغاز شد و در ۸ شهر کشور داوطلبان وارد مطالعه شدند. تزریق اول واکسن خوشبختانه روی ۲۴ هزار نفر به پایان رسید. همچنین روز گذشته (۳۰ خرداد ماه) آخرین تزریق دوز دوم واکسن در شهر بابل انجام شد. همه افرادی که دوز اول را دریافت کردند، در یک ماه گذشته تزریق دوز دوم را داشتند.

وی افزود: در مورد دو شهر زنجان و یزد نیز، یک ماه دیگر تزریق دوز یادآور را خواهیم داشت و داوطلبان در این شهرها ۳ دوز واکسن دریافت خواهند کرد.

عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران تاکید کرد: در مورد کسانی که واکسن را دریافت کردند، حد مطلوب ایجاد ایمنی در آنها ۲ هفته بعد از تزریق دوز دوم است و ما مطالعه برای بررسی میزان اثربخشی واکسن را پس از ۲ هفته از تزریق دوم آغاز خواهیم کرد.

مصطفوی گفت: داوطلبان در بازه زمانی ۲ تا ۳ ماه از این زمان، مورد پیگیری قرار خواهند گرفت تا میزان کارآیی واکسن در کاهش موارد علامت‌دار و فرم‌های شدید بیماری کرونا مشخص شود.