آخرین #رنگبندی_کرونایی شهرستان‌‌های کشور

براساس آخرین تغییرات در نقشه رنگبندی شهرستان‌های کشور که از شنبه ۲۲ آبان اعمال می‌شود، ۲۶ شهرستان در وضعیت قرمز، ۸۷ شهرستان نارنجی و ۲۲۲ شهرستان زرد هستند.

تعداد شهرستان‌های آبی به ۱۱۳ مورد رسیده است/ایرنا #کرونا