مجوز تزریق #واکسن_کووایران_برکت به ۱۴ نفر دیگر صادر شد

رئیس مرکز اطلاع رسانی #ستاد_اجرایی_فرمان_امام گفت: پس از بررسی سلامت ۲۱ داوطلبی که واکسن کرونا تولید شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام به آنها تزریق شده است، مجوز تزریق برای ۱۴ داوطلب دیگر صادر شد.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، #حجت_الله_نیکی_ملکی ، کل دوره تزریق #واکسن داوطلبان اولین مطالعه انسانی فاز یک واکسن ایرانی کرونا را ۲ ماه اعلام کرد و گفت: ۵۶ داوطلب در این مرحله حضور دارند که طی این مدت واکسن به آنها تزریق می شود.

تزریق واکسن به داوطلبان ۲ بار انجام می شود به عبارتی تزریق واکسن به آنان در روزهای صفر و ۱۴ صورت می گیرد.

اولین تزریق انسانی مرحله اول مطالعات بالینی نخستین #واکسن_کرونا ساخت محققان ایرانی در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با نام #کُوو_ایران_برکت سه شنبه نهم دی انجام شد.