برای دوز سوم، تزریق هر واکسنی امکانپذیر است

دکتر صالحی، فوق متخصص بیماری های عفونی:

دوز سوم واکسن #کرونا بهتر است بر اساس اولویت اعلامی و دستورالعمل وزارت بهداشت تزریق شود.

بر اساس مطالعات در دوز سوم منعی برای تزریق واکسن اول یا سایر واکسن ها وجود ندارد.