#گوزن_ها هم عامل پخش #کرونا شدند

تحقیقات جدید نشان می‌دهد گوزن‌ها #ویروس_کرونا را از انسان‌ها دریافت می‌کنند و به حیوانات دیگر منتقل می‌کنند.

طبق پژوهشی که در منطقه آیووا آمریکا انجام شد، حدود یک سوم از جمعیت گوزن‌ها که در این منطقه در طول نه ماه نمونه‌گیری شدند، ویروس فعال داشتند و ۸۰% از آن‌ها بین ماه‌های نوامبر و ژانویه بیشترین میزان ابتلا یعنی ۸۰% را نشان دادند.

تاکنون در سراسر جهان، کرونا در گربه‌ها، سگ‌ها، راسوها، یوزپلنگ‌های آمریکایی و گوریل‌ها گزارش شده است.