#واکسن_کرونا ابزار ژئوپلیتیکی

مردم مستاصل از وحشت وترس ویروس #کرونا به مثابه غریقی که برای نجات به هر جسم شناوری چنگ میزند برای خلاص شدن از شر ویروس بی‌رحم کرونا چشم به واکسن دوخته‌اند

از سپیده دم آغازحیات بشر بر کره زمین رقابت میان انسانها آغاز شده است. رقابت مثبت و سازنده از عناصر و عوامل پیشرفت وتوسعه جوامع بشری است. با پیچیده و تخصصی‌شدن دنیا، رقابتهای جهانی نیز تودر تو و مشبک شده است. در دنیای مدرن و در بازی‌های سیاسی پیچیده بین‌المللی کنونی، قدرت‌ها در استفاده از هر ابزاری برای پیشی گرفتن از حریف دریغ نمی‌کنند.

رقابت درمیان قدرت‌ها در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... همواره در جریان بوده و هست.

با پیشرفتهای بی‌سابقه علمی در جهان و دسترسی بشر به تکنولوژیهای محیرالعقول، سلاحهای استراتژیک بیولوژیک با قدرت تاثیرگذاری وحشتناک نیز در خدمت قدرت‌ها قرار گرفته است.

در هنگامه رقابت و در مراحل حساس دوئل، وسوسه منافع قدرت‌ها را به خروج ازچارچوب پذیرفته شده و تعریف شده بازی سیاسی می‌کشاند.

در این راستا قدرت‌ها از هر ابزار ژئوپلیتیکی برای تامین منافع خود بهره می‌گیرند. استفاده از گندم به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی علیه شوروی از سوی آمریکا، استفاده از ابزار ژئوپلیتیکی انرژی علیه اروپا و اوکراین از سوی روسیه، تحریم غذایی و داروئی ایران توسط امریکا شاهدی بر این ادعا می‌باشد. در برهه کنونی نیز از سویی رقابت در باشگاه قدرتمندان جهان در جریان است، از سوی دیگر ویروس کرونای محصول رقابت این قدرت‌ها، مصیبت‌ها و مشکلات بی‌سابقه‌ای برای بشریت به ارمغان آورده است.

مردم مستاصل از وحشت وترس ویروس کرونا به مثابه غریقی که برای نجات به هر جسم شناوری چنگ میزند برای خلاص شدن از شر ویروس بی‌رحم کرونا چشم به واکسن دوخته‌اند. ولی واکسن کرونا نیز از سوی قدرت‌ها به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نگاهی به تحرکات احزاب و جریانهای سیاسی، کنشگران سیاسی و سیاست‌مداران در کشورهای مختلف جهان نشان از استفاده ابزاری واکسن کرونا در راستای منافع وبرای کسب قدرت، به قیمت بازی با جان مردم بی‌گناه دارد. (عملکرد ترامپ پوپولیست در کار زار و کمپین‌های انتخاباتی آمریکا شاهد این مدعا است).

قدرت‌ها در استفاده از واکسن کرونا به عنوان ابزار ژئوپلیتیکی در روابط میان کشورها و روابط بین‌الملل نیز دریغ نمی‌کنند.

به عنوان مثال بنا بر اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها، رژیم صهیونیستی برای فلسطینی‌ها، سوری‌ها واکسن روسی خریداری نموده وبه عنوان ابزاری برای تشویق کشورهایی که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند سود می‌برد.

رقابت قدرتهای جهانی برای ربودن گوی سبقت ساختن واکسن کرونا نیز خاطره رقابت آن‌ها برای ساختن بمب اتم و فتح کره ماه را در اذهان جهانیان زنده کرد. البته حرف و حدیث‌ها در مورد تاثیرات ژنتیکی واکسن کرونا در آینده نیز در صورتی که به واقعیت بپیوندد وجهه دیگری از استفاده ابزاری و ژئوپلیتیکی از واکسن کروناست که قضاوت در این خصوص را باید به آینده موکول کرد. القصه، براساس شواهد موجود، کشورها و قدرتهای جهانی در رقابت‌های سیاسی ملی، منطقه‌ای و جهانی در استفاده از واکسن کرونا به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی دریغ نکرده و نخواهند کرد. طبیعتا این رویداد میتواند دقت و کارکرد ذاتی واکسن کرونا که درمانی می‌باشد وبه تبع آن سلامتی مردم جهان را به خطر انداخته و وجهه انسانی- اخلاقی انرا تحت الشعاع قراردهد. همچنین در بحبوحه رقابت‌های سیاسی درون مرزی وبرون مرزی کشورها و در رقابت‌های پیچیده قدرت‌های جهانی، استفاده از واکسن کرونا به مثابه ابزار ژئوپلیتیکی در راستای تامین منافع، بخشی از مردم جهان را از دسترسی به موقع به واکسن محروم و مخاطرات جدی برای سلامتی نسل‌های اینده به دنبال داشته باشد.