از امروز

اعلام نحوه فعالیت ادارات درشهرستانهای قرمز ،زرد و نارنجی کرونایی

دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات ضروری در مناطق قرمز #کرونا از امروز با حضور حداکثر ۵۰ درصد کارکنان فعالند.

بنابه دستور العمل #ستاد_کرونا ،در دیگر ادارات شهرهای قرمز ، ازامروز خدمات‌دهی نحوه فعالیت ادارات درشهرستانهای قرمز ،زرد و نارنجی کروناییبا حضور حداکثر یک‌سوم کارکنان صورت خواهد گرفت.

مراکز آموزشی شامل آموزشگاه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها نیزتا اطلاع ثانوی همچنان به‌طور کامل تعطیل است.

تا پایان هفته در مناطق زرد، کارکنان ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری با ۱۰۰ درصد ظرفیت حاضر خواهند شد ودر دیگر ادارات شهرهای زرد، خدمات‌دهی با حضور دوسوم کارکنان صورت می‌گیرد.

در مناطق نارنجی نیز ادارات ارائه‌دهنده خدمات ضروری با حضور حداکثر دوسوم کارکنان فعالند ودر دیگر ادارات شهرهای نارنجی، خدمات‌دهی با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد.

از امروز به‌جز ۱۰ مرکز استان که هنوز در وضع قرمز هستند، خدمات تعویض پلاک عرضه می‌شود.