بهار آینده بیماری #کووید ۱۹ شبیه #سرماخوردگی خواهد شد

متخصص برجسته #آکسفورد :

#کووید_۱۹ تا بهار سال آینده شبیه سرماخوردگی معمولی خواهد شد زیرا ایمنی افراد در برابر این ویروس با #واکسن‌ ها و قرار گرفتن در معرض آن تقویت می‌شود. #کرونا