بر اساس گزارش #اتحادیه_آفریقا

مصون سازی از #کرونا در آفریقا زمان می‌برد

#قاره_آفریقا برای اجرای برنامه #واکسیناسیون_کرونا با چالش‌های جدی مواجه است.

مصون سازی از کرونا در #آفریقا دو تا سه سال زمان می بردبه گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی، تاکنون فقط نود و چهار میلیون دوز از واکسن کرونا در جهان تزریق شده است که سهم کشور‌های آفریقایی در این میان بسیار ناچیز است.

بر اساس این گزارش ، اکثر کشور‌های آفریقایی هنوز برنامه #واکسیناسیون خود را شروع نکرده اند. اتحادیه افریقا اعلام کرده است دو تا سه سال طول خواهد کشید تا شصت درصد از جمعیت این قاره درمقابل کرونا ایمن سازی شوند. عدد شصت درصد، حد لازم برای اثربخشی واکسن به منظور ایجاد مصونیت یا ایمنی درمقابل ویروس کرونا است.