دفن ۴۰ درصد متوفیان کرونایی کشور در بهشت زهرای تهران

در ۱۹ ماه اخیر سازمان بهشت زهرا شرایط سختی را تحمل کرد و اگر زیرساخت خوبی نداشت نمی توانست این بحران را پشت سر بگذارد .

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با حضور در هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و ارائه گزارش عملکرد این سازمان، گفت: ۴۱ هزار و ۵۹۱ نفر از متوفیان کرونائی یعنی حدود ۴۰ درصد متوفیان بر اثر ابتلا به #کرونا در کل کشور در بهشت زهرا دفن شده‌اند.

با حضور در هشتمین جلسه شورای شهر تهران، هنگام ارائه گزارش عملکرد این سازمان با بیان این مطلب، افزود: از این تعداد ۲۴ هزار و ۸۳۸ متوفی مرد و ۱۶ هزار ۷۵۳ متوفیان زن بوده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین کار تغسیل ۱۲ هزار و ۲۱۲ متوفی نیز در بهشت زهرا انجام، و به اقصاء نقاط کشور و مرزهای کشور منتقل شدند.

مدیرعامل سازمان #بهشت_زهرا (س) گفت: در ۱۹ ماه اخیر سازمان بهشت زهرا شرایط سختی را تحمل کرد و اگر زیرساخت خوبی نداشت نمی توانست این بحران را پشت سر بگذارد .

خال تاکید کرد: کار بهشت زهرا با بخشنامه و اضافه‌کاری معنا پیدا نمی‌کند و تنها مولفه آن عشق به مردم است.