هنوز به ایمنی جمعی در برابر کرونا نرسیده‌ایم

#مسعود_مردانی عضو #ستاد_ملی_مقابله_با_کرونا :

هنوز به ایمنی جمعی در برابر #کرونا از لحاظ #واکسیناسیون نرسیده‌ایم و خطر بروز #موج_ششم همچنان وجود دارد.

از کسانی که هنوز اقدام به #واکسیناسیون نکرده‌اند، درخواست داریم سریع‌تر نسبت به انجام این کار در مراکز مربوطه اقدام کنند.

عادی انگاری دوباره باعث اوج این بیماری می‌شود و باید هوشیار باشیم./فارس