حمله کرونای ژاپنی به آمریکایی ها!

#نیویورک_پست از شیوع سریع #کرونای_ژاپنی R.1 در #کنتاکی_آمریکا خبر داد و نوشت: بیش از 45 سالمند و نیروی کار در خانه سالمندان کنتاکی که اغلب آنها به صورت کامل واکسینه شده بودند، به ویروس نوع جدید آلوده شدند.