#کرونا از یک مسابقه ورزشی نظامی به عمد در ووهان شیوع پیدا کرد

افشاگر چینی ادعا کرد اولین شیوع فراگیر کووید، ماهها قبل از جهانی کردن موضوع، در ووهان اتفاق افتاد.

«وی جینگ شنگ» فراری از حکومت پکن، گفت همه چیز از مسابقه نظامی در اکتبر ۲۰۱۹ زمانی شروع شد که ورزشکاران نظامی به بیماری مرموز مبتلا شدند.

وی ادعا کرد #چین عمدا این ویروس را هنگام برگزاری مسابقه پخش کرد.

جینگ شنگ می‌گوید نگرانی خود را در این زمینه به مقامات ارشد آمریکا رسانده اما نادیده گرفته شده است.