مینو محرز: آزمایش #واکسن_برکت روی کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال آغاز شد

#مینو_محرز ، مجری مطالعه بالینی #واکسن #برکت ، اعلام کرد که کارآزمایی بالینی واکسن برکت روی کودکان ١٢ تا ١٨ سال آغاز شد.

به گفته او، تزریق واکسن برکت بر روی ١٠ داوطلب اول از هفته گذشته آغاز شده و به ۶٠ کودک واجد شرایط تزریق می‌شود.