دکتر #مسعود_مردانی عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد انتقال کرونا از سطوح یا غذا توضیحاتی ارائه داد.

#دکتر_مسعود_مردانی گفت براساس آخرین یافته‌هایی که مرکز کنترل و پیشگیری بیماری آمریکا منتشر کرد و #سازمان_بهداشت_جهانی بر آن صحه گذاشت، احتمال انتقال #کرونا از سطوح یا غذا بسیار اندک است.