احتمال ابتلای مجدد افراد بهبود یافته #کرونا وجود دارد

متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه #علوم_پزشکی_زاهدان گفت: افرادی که دوران بیماری کرونا را طی کرده و بهبود یافته‌اند باید همچنان مراقب سلامت خود و دیگران باشند.

به گزارش #اخبار_کرونا بلاگرام، دکتر #محمد_نادریامروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار کرد: مردم کرونا را جدی بگیرند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به افرادی که مبتلا شده اند و بهبود یافته اند توصیه کرد که باید مانند افراد عادی پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و خیال نکنند که چون یکدفعه مبتلا شده اند دیگر بار مبتلا نخواهند شد.

این متخصص عفونی که از درمانگران ویژه بیماران کرونا است می‌گوید: هنوز بیماران بدحال کرونا در بخش های مراقبت ویژه بستری هستند و در طی سال 99 شاهد از دست دادن بیماران زیادی در بیمارستان بوعلی زاهدان بودیم و مردم عزیز تا آخرین لحظات باید مراقبت های جدی را از خود و همنوعان داشته باشند.

وی توصیه کرد: افراد مبتلا از سایر افراد فاصله بگیرند و چند روزی ارتباط خود با دیگران را کاهش و شیوه های درمانی و مراقبتی خود را دنبال کنند.