سوش #لامبدا در ۵۲ کشور انتقال یافته، باید بسیار مراقب باشیم وارد کشور نشود

فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری #کرونا در تهران اذعان داشت: سوش دیگری از کرونا به نام #سویه_لامبدا (Lambda) نیز برای نخستین بار در کشور پرو مشاهده شده و اکنون این سوش ۵۲ کشور جهان انتقال یافته است ما باید بسیار مراقبت کنیم تا این سویه جدید کشور ما نشود.

دکتر #زالی با بیان اینکه سرایت پذیری سوش لامبدا نسبت به دلتا بیشتر و واکسن گریزی بیشتری دارد، افزود: ابتلای کودکان و نوجوانان به سویه لامبدا بیش از دیگر سوش های کرونا است.