#آمار_جهانی_کرونا ؛

بیش از 7 هزار فوتی دیگر در شبانه روز اخیر

کرونا جان بیش از 7 هزار نفر دیگر را هم گرفت.

شمار قربانیان کرونایی بر اساس آماری که رویترز ارائه داده 2 میلیون و 656 هزار و 570 نفر است اما در سایت ورلدومتر آمار قربانیان کلی از ابتدای همه گیری 2 میلیون و 571 هزار و 794 نفر گزارش شده است.

به هر حال #رویترز آمار قربانیان یک روز اخیر را 7 هزار و 59 نفر عنوان کرده است ضمن اینکه شمار مبتلایان از ابتدای همه گیری به 114 میلیون و 900 هزار نفر (آمار رویترز) و 115 میلیون و 768 هزار و 981 نفر (آمار ورلدومتر) رسیده است.

در شبانه روز گذشته 66 هزار و 596 تن در #آمریکا تست مثبت #کرونا دریافت کردند. در برزیل و فرانسه نیز مبتلایان یک روز اخیر به ترتیب 55 هزار و 579 نفر و 21 هزار و 948 نفر بود.

آمار قربانیان در طول یک روز در آمریکا با 2 هزار و 8 نفر، برزیل با هزار و 262 نفر و مکزیک با 768 نفر بود.

آمار مرگ و میر ناشی از #ویروس_کرونا از ابتدای همه گیری به نسبت کل جمعیت مبتلایان 3 درصد است.