#واکسن_آسترازنکا در سالمندان ۸۳ درصد ایمنی ایجاد می‌کند

نتایج به دست آمده از یک آزمایش بزرگ در #ایالات_متحده نشان داد، اثربخشی واکسن #آسترازنکا در افراد ۶۵ ساله و بالاتر به ۸۳ درصد می‌رسد.

این داده‌ها شامل بررسی بیش از ۲۶ هزار داوطلب در ایالات متحده، شیلی و پرو بود که دو دز واکسن را با فاصله حدود یک ماه دریافت کردند و نتایج به دست آمده از آن در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.