هشدار سازمان بهداشت جهانی: همه‌گیری تا سال آینده ادامه خواهد یافت

سازمان بهداشت جهانی می گوید: همه گیری کووید به دلیل عدم رسیدن واکسن مورد نیاز به کشورهای فقیر یک سال بیش از آنچه باید طول خواهد کشید.

دکتر بروس اِیلوارد، از مدیران ارشد این سازمان، گفت به این ترتیب بحران کووید به راحتی می تواند تا اواخر سال ۲۰۲۲ کشیده شود.

تاکنون کمتر از ۵ درصد جمعیت آفریقا واکسینه شده اند که در مقایسه با ۴۰ درصد واکسیناسیون در بیشتر قاره های دیگر جهان است. #کرونا