اینفوگرافیک | ۲۸ نکته کلیدی در استفاده از ماسک

با توجه به وضعیت #پاندمی #کرونا و ابهامات درباره #واکسن و میزان اثرگذاری‌اش، #ماسک ظاهراً تا یک سال آینده یکی از پوشش‌های اجباری روی صورت ماست. در استفاده از ماسک باید به نکات مختلفی توجه کرد البته در ۱۰-۱۱ ماه گذشته هم تکرار شده‌اند و هم به تجربه، اصلاح.