جریمه کارمندانی که #واکسن نزنند چیست؟

رفیع زاده گفت با کارمندانی که #واکسن_کرونا تزریق نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی، درج در پرونده، کسر از حقوق به مدت یک و سه ماه و انفصال از خدمت برخورد می‌شود.

«علاء الدین رفیع زاده» روز چهارشنبه درخصوص برخورد با کارمندان دولت که واکسن نزده‌اند، اظهار داشت: تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه مدیریت آثار و تبعات بیماری #کرونا و اعمال مجازات کارمندانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند ستاد ملی بیماری کروناست.

وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، مصوب کرد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم تزریق واکسن از مصادیق تخلفات اداری است و در پنجم شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی نیز اقدام به صدور بخشامه‌ای در این زمینه کرد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی اظهارداشت: براساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی پنج مرتبه برای برخورد با کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول، افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده مطرح می‌شود.