متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری:

بهبودیافتگان #کووید_۱۹ حداقل سه هفته پس از شروع علائم بیماری #واکسن_کرونا را تزریق کنند.

تزریق واکسن #کرونا در سه هفته نخست شروع بیماری می‌تواند منجر به بروز علائم شدید کووید۱۹ شود.

بنابراین این افراد باید حداقل سه هفته پس از شروع علائم بالینی که ویروس زنده در بدن وجود نخواهد داشت، #واکسن کرونا را تزریق کنند.