استفاده از #دمنوش های سنتی برای کمک به #درمان_کرونا

گروهی از متخصصان هم در کنار مصرف داروهای شیمیایی، استفاده از دمنوش های سنتی. غذاهای با پروتئین بالا و همچنین آب میوه ها را کمک کننده به درمان این بیماری می دانند.

مرکز قم، با شیوع #کرونا و تاکید پزشکان بر اینکه برای این بیماری دارویی وجود ندارد بلکه باید با تقویت روحیه و سیستم ایمنی بدن به مقابله با این #ویروس رفت.

متخصصان بر این باورند استفاده از مواد غذایی مقوی ، مصرف مایعات گرم و همچنین پرهیز ار خوردن غذاهای فست فودی به درمان این بیماری کمک می کند.

گروهی از متخصصان هم در کنار مصرف داروهای شیمیایی استفاده از #دمنوش_سنتی . غذاهای پروتئین بالا و همچنی آب میوه ها را کمک کننده به درمان این بیماری می دانند.