#روز_دانشجو_کرونایی / #جنبش_دانشجویی در تدارک برگزاری مراسم‌های ۱۶ آذر

امسال با وجود شیوع #ویروس_کرونا در کشور، مراسم #روز_دانشجو رنگ و بوی مجازی به خود پیدا کرده است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، #مهدیه_حسینی_نسب ؛ ۱۶ آذر متعلق به دانشجویان است و هرساله به این روز که نزدیک می‌شویم، دانشجویان سعی دارند با برگزاری برنامه‌های مختلف نوعی در گرامیداشت این روز سهیم باشند. برخی از تشکل‌های دانشجویی از شخصیت‌ها و چهره‌های سیاسی برای سخنرانی در دانشگاه دعوت می‌کنند و برخی با حضور در جمع مسئولان مطالبه گری می کنند. البته تشکلهایی هم هستند که صرفا به برگزاری یک جشن یا مسابقه ای بسنده می کنند.

در این ایام بحث برگزاری تربیون‌های آزاد دانشجویی هم داغ است و نشریات مختلف دانشجویی خاطره اتفاقات روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ را مرور می‌کنند.

امسال اگر چه #شیوع #کرونا موجب شده تا محدودیت‌هایی در برگزاری برنامه ها ایجاد شود، اما دانشجویان از فرصت فضای مجازی غافل نشده و برنامه‌های خود را در فضای مجازی برگزار خواهند کرد. حتی برگزاری نشست‌های دانشجویی مجازی باعث نشده که دانشجویان از مطالبه گری در مورد مسائل روز جامعه، اقتصادی و سیاسی دست بکشند.