اف ای تی اف مانع خرید واکسن #کرونا

#علی_ربیعی ، #سخنگوی_دولت در خصوص خرید #واکسن_کرونا اعلام کرد: مردم بدانند که برای خرید واکسن، پول و ارز آن تمهید شده است و ما مشکلی از این نظر نداشتیم. در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو به رو بودیم.

پیام پورفلاح در کارتون زیر ماندن خرید واکسن پشت سد FATF# را به تصویر کشیده است.