تبلیغ وحشتناک برای واکسن ایرانی کرونا!

دکتر #مینو_محرز عضو #ستاد_ملی_مقابله_با_کرونا درباره شرایط داوطلبان استفاده از #واکسن_ایرانی_کرونا صحبت‌هایی کرده که بازتاب زیادی داشته است.

او در ویدئویی می‌گوید که داوطلبان از میان افرادی با سن حدود ۱۸ تا ۵۵ سال انتخاب می‌شوند. این افراد باید رضایت نامه بدهند و به آن‌ها جایزه‌ای داده می‌شود و اگر مشکلی به وجود بیاید این افراد بیمه هستند و خدایی نکرده اگر اتفاق بدتری بیفتد به این افراد دیه پرداخت می‌شود.

کاربری نوشت: «این دیگه چه جور دعوت به داوطلب شدنه آدم همین اول هول برش می‌داره مگه می‌خواد چی بشه!»

کاربر دیگری نوشت: «خانم دکتر شما بهتره همون واکسن رو بسازید پرزنتش رو بسپارید به اهل فنش.» کاربری هم به طنز نوشت: «نمی دونم چرا بعد از این که پدرم منو دعوت به این کار کرد هی میگه کاش ماه حرام بود!»