ط

طرفداران کتاب های هری پاتر ( گروه مـــرگخواران )

#فن #فیک #جالب #از #سوروس #اسنیپ

باران به شدت می بارید.کف خیابان دیگر کاملأ خیس شده بود.هیچکس آن وقت شب در آن خیابان تاریک نبود.

مرد سیاه پوش تلوتلوخوران خود را به دیواری چسباند.بغض گلویش را گرفته بود.قلبش تیر میکشید. …

همونطور ک میدونید #هاگوارتز جاییه که جادوگر ها تو اون علوم جادوگری رو آموزش میبینن.

مدرسه #هاگوارتز از چهار گروه تشکیل شده که صد البته ... ! اصیلترین و باهوش ترین جادوگرهای

دنیای جادویی #هری پاتر عضو این گروه بودن (!) و اصلا نیازی نیست ک از اون یکی گروه ها نام ببریم :)) …

این پست به خاطر آشنا کردن گروه #مرگخواران با کسانی هست که تا حالا این اسم رو نشنیدن و

آشنایی هم باهاش ندارن. گروه #مرگخواران تعدادی از جادوگران در داستان های فانتزی #هری پاتر هستن

که توسط دومین جادوگر بزرگ قرن #لرد ولدمورت رهبری میشن. …