تست هوش جالب

اساتيد و محققين دانشگاه پرينستون آمريکا اين #تست را بعنوان شگفتی بزرگ

روانشناسي در قرن ۲١ معرفی کرده‌اند.

از منابعی هم افشا شده که شرکت #گوگل از اين تست در آزمون استخدامی

مديران ارشدش استفاده می‌کند.

پاسخ صحيح به اين تست در کمتر از سی ثانيه نشان دهنده #بهره‌هوشی حداقل

١۴۰ می‌باشد.

جاهای خالی رو با چه اعدادی بايد پر کرد؟

10, 20, ....., 15, ......., 60, ......

عجله نکنيد

فقط کمي فکر کنيد

سوال زياد مشکلی نيست ولی اگر قادر به حل اين سوال

باشيد نشان فعاليت خوب سمت راست مغز شماست.

براي ديدن جواب صحيح بريد پايين.

.

.

.

.

10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16

ده بيست سه پونزه هزارو شصت و شونزده!!!!!!!!!