دروازه بهشت پورا لمپویانگ-جزیره بالی اندونزی

#معبد لمپویانگ که محلی‌ها به آن #پورا لمپویانگ لوهور می‌گویند یکی از #قدیمی‌ترین معابد بالی است که در شرق آن واقع شده ‏است. این سازه کاملا #قرینه است و در #اساطیر استارگیت‌ها مکانی برای خروج به #عالم دیگر بوده است!

این معابد #دروازه‌هایی دارند که در ارتفاع ١١٧٥ متری از سطح #دریا واقع شده‌اند و برای رسیدن به آن‌ها باید از ١٧۰۰ پله ‏بالا رفت. اما ارزشش را دارد چرا که وقتی به آن برسید گویا وارد #دنیای دیگری شده‌اید.