درختان راه رونده!

سکوریتا اگزورهیزا شاید متحرک‌ترین #درخت دنیا باشد. گویا این درخت ریشه‌هایی با سیستم پیچیده دارد که می‌تواند به عنوان پاهای درخت عمل کرده و همزمان با تغییر فصل آن را به سمت #نور #خورشید حرکت دهد. ظاهرا درختان راه رونده می‌توانند هر روز ۲ الی ۳ سانتی متر و سالانه ۲۰ متر حرکت کنند. گرچه شاید این میزان به نظر شما چندان زیاد نرسد ولی با توجه به استانداردهای درختی، بیشتر شبیه دو ماراتن است.

متداول‌ترین داستان درختان این است که می‌گوید این درختان با رشد ریشه‌های جدید به جستجوی خورشید می‌روند و اجازه می‌دهند ریشه‌های قدیمی خشک شده و از بین بروند. این ریشه‌های غیرعادی از تنه اصلی چند فوت بالاتر از سطح زمین جدا شده و به تصویر بصری از پاهای درخت اضافه می‌شوند.

پیتر ویرسانسکی یکی از زیست‌شناسان آکادمی علوم اسلواک که چند ماه را در حفاظتگاه یونسکو ساماکو بیوسفر زندگی کرده است می‌گوید:”همچنان که خاک فرسایش می‌یابد، ریشه‌های بلند و جدید این درخت رشد کرده و به دنبال خاک جدید و بیشتر است و گاهی تا حداکثر ۲۰ متر حرکت می کند. سپس به آرامی، همچنان که ریشه‌ها در خاک جدید مستقر می‌شوند و درخت به سمت ریشه‌های جدید خم می‌شود، ریشه‌های قدیمی به آرامی از روی زمین بلند می‌شوند.”

کل فرآیند حرکت درخت و تغییر مکان آن به نور و خاک بهتر می‌تواند چند سال طول بکشد.

البته بیشتر دانشمندان باور ندارند که درختان رونده واقعا می‌توانند جابجا شوند.

طبق مقاله‌ای مربوط به سال ۲۰١۲ در "لیوساینس" اینکه یک درخت در جستجوی نور آفتاب حرکت می‌کند نظریه عجیب و جالبی است هرچند که درست نیست؛ قطعا این درختان وجود دارند اما راه نمی‌روند.

درخت در جایی که ریشه دوانده ثابت می‌ماند و جز با تبر و باد از جایش تکان نمی‌خورد.

جراردوآلواس، زیست‌شناس ومدیر مرکز مطالعات توسعه پایدار در کاستاریکا، یکی از برترین متخصصان حوزه درختان «سوکراتی اگزورهیزا» است، می‌گوید براساس تحقیقات انجام شده در سال۲۰۰۵، این درختان واقعا نمی‌توانند راه بروند.