افسانه ایرانی دریای فراخ‌کرت

#فراخ‌کرت دریایی #اسطوره‌ای است که در کنار کوه #البرز قرار دارد. این دریا یک سوم زمین را شامل می‌شود.

در اساطیر ایران #تیشتر (یا تیر) ۱۰ روز و ۱۰ شب #باران فرو ریخت که هر قطره از باران به درشتی #پیاله‌ای بود. آب در روی سطح زمین به ارتفاع قد یک #انسان بالا آمد و آفریدگان #اهریمن (دیوان) پس از اینکه توسط باران به #هلاکت رسیدند به اعماق زمین رانده شدند.

سپس #باد وزیدن گرفت و آب‌ها را دور کرد و به سوی ساحل برد و دریای فراخ‌کرت از آن پدید آمد که بعضی آن را دریای #تتیس (مربوط به هزاره‌های قبل از میلاد) می‌دانند و عموماً آن را برابر دریای #کاسپین کنونی می‌شناسند.

همچنین درخت #ویسپوبیش که تخم همه گیاهان و تمام #داروهای جهان در آن است، در این دریا قرار دارد.