عروسی در آلمان و رسم جالب بین عروس و داماد!

عروسی در آلمان و رسم جالب بین عروس و داماد!

جوانان آلمانی عروسی‌های بسيار ساده‌ای می‌گيرند.

آنها از قبل يك وقت از #شهرداری نزديك خانه‌شان می‌گيرند و روز موعود با چند نفر از دوستان و نزديكان‌شان كه تعدادشان در نهايت ١٥ -٢٠ نفر بيشتر نيست به شهرداری می‌روند و #ازدواج خود را در شهرداری به ثبت می‌رسانند.

پس از آن هم بيرون شهرداری يك جشن كوچك برگزار می‌كنند و #عروس كه فقط تنها نشانش همان لباس سپيد است، با يك آرايش خيلی جزيی دسته گلش را از پشت سر بين حاضران پرت می‌كند و جوانان مجرد تلاش می‌كنند تا دسته گل را بگيرند، هر كس توانست بگيرد اين يعنی اينكه نفر بعدی كه ازدواج می‌كند، آن شخص خواهد بود!

و بعد هم جمع ١٥ - ٢٠ نفر مهمانان به همراه عروس و #داماد به رستوران می‌روند و تمام.

اما يك رسم جالب بين عروس و دامادهای برخی شهرهای #آلمان وجود دارد كه تكه‌ای #چوب را وسط می‌گذارند و دو نفری با يك اره كه از دو طرف دسته دارد، می‌برند.

و اين معنی جالب و آموزنده‌ای دارد كه به اين وسيله زوج‌ها هر دو نفر با هم برای زندگي مشترک‌شان تلاش مي كنند و زندگی‌شان را می‌سازند، و نه يك نفر به تنهایی همه مسوليت‌های #زندگی را به دوش بكشد.

عروسی‌ها بطور معمول در آلمان پر خرج و هزينه بر نيستند. در آلمان خبری از سرويس طلا و حلقه‌های آنچنانی و البته #جهزيه نيست.

همه چيز را زن و شوهر در حد استفاده روزمره‌شان با هم خريداری می‌كنند و در خانه می‌گذارند و زندگی را از ابتدا خودشان باهم می‌سازند. بدون هیچ هزینه اضافی و چشم و هم چشمی!