با متولدین ماه‌های مختلف چطور برخورد کنیم؟

#فروردین
- در حضور دیگران از او انتقاد نکنید.
- وقت‌نشناسی او را بسيار ناراحت می‌كند.
- از زرنگ بازی، بدزبانی و ناپختگی بپرهيزيد.
- از هر نوع دخالتی در كاره

با متولدین ماه‌های مختلف چطور برخورد کنیم؟

#فروردین

- در حضور دیگران از او انتقاد نکنید.

- وقت‌نشناسی او را بسيار ناراحت می‌كند.

- از زرنگ بازی، بدزبانی و ناپختگی بپرهيزيد.

- از هر نوع دخالتی در كارهای شغلی‌اش اجتناب كنيد.

#ارديبهشت

- سعی نكنيد چگونگی تفكر او را تغيير بدهيد.

- او را وادار كنيد علی‌رغم ميل خود جايی برود و يا كسی را ملاقات كند.

- با او دعوا و جر و بحث نكنيد.

- علاقه او به حرف زدن و نوشتن صحيح و درست، شما را ملزم می‌كند به انتخاب لغات و گرامر صحيح توجه و دقت داشته باشيد.

#خرداد

- از موضوعات جدال برانگيز بپرهيزيد.

- مشكلات خود را نزد او نبريد زيرا اين موضوع او را افسرده می‌كند.

- سعی نكنيد زندگی، عادات، دوستانش را نظم و ترتيب بدهيد. او طبيعتا موجود بسيار مستقلی است.

#تير

- لاابالی و نامرتب نباشيد و نسبت به سر و وضع و لباس‌تان و رفتارتان بی‌توجهی نشان ندهيد.

- از جر و بحث در مورد مسايل شخصی خودتان با او در انظار عموم جدا خودداری كنيد.

- از ولخرجی اجتناب كنيد زيرا او صرفه‌جويی و عقل معاش را تحسين می‌كند.

- سعی نكنيد بر او مسلط شويد.

#مرداد

- از بحث‌های مذهبی و سئوال‌های مربوط به خانواده‌اش خودداری كنيد.

- سيگار نكشيد، آدامس نجويد و در ساير عادات شخصي خود افراط نكنيد (اگر حس مي كنيد كه از اين كارها خشمگين می‌شود). او در اين موارد احساس خودش را روراست به شما خواهد گفت.

- سلطه جويی او را بپذيريد و او را وادار نكنيد به مكان‌هايی برود يا كارهايی بكند كه هيچ اهميتی به آنها نمی‌دهد.

#شهريور

- از عصبانی شدن و از كوره در رفتن اجتناب كنيد، او آرام و وقار را تحسين می‌كند.

- بدون مشورت با او تصميمی نگيريد. او دوست دارد اظهار نظر كند و احساس كند كه برای شما مفيد است.

- از اغتشاش و شلوغی بپرهيزيد.

- در مورد موضوعات بی‌اهميت به او غرغر نكنيد.

#مهر

- سعی كنيد در مسايل مختلف او را به آرامی متقاعد كنيد. اين كار خيلی بهتر از دستور دادن به اوست.

- او يك محيط صلح آميز را دوست دارد و از شما انتظار دارد كه رعايت اين موضوع را بكنيد.

- دايما در مورد امور مالی به او نصيحت و راهنمايی نكنيد.

- موجود تنبل و كودنی نباشيد.

#آبان

- اگر او خودش اهل زخم زبان زدن و بدگمانی باشد سعی كنيد شما اينطور نباشيد.

- از افسردگی و بدخلقی اجتناب كنيد. او اشخاص سرزنده را دوست دارد.

- به او توجه کنید.

#آذر

- او را مجبور نكنيد شغل خود را رها كند. بگذاريد در اين مورد انتخاب با خودش باشد.

- در مورد اينكه چگونه بايد لباس بپوشد، موهايش را آرايش كند، خانه‌اش را مبله كند و ساير چيزهايی كه او آنها را در قلمرو حوزه خودش می‌داند سخت‌گير نباشيد.

#دی

- سعی نكنيد او را وادار كنيد دوستانش را كنار بگذارد و از هر نوع تظاهری به حسادت خودداری كنيد.

- به او هجوم نبريد و خودداری يا توداری او را محترم بشماريد.

- سعی نكنيد درباره مسايل پنهانی او كنجكاوی كنيد.

- اگر او كم حرفی را ترجيح می‌دهد، كوشش نكنيد فريبندگی‌های اجتماعی را به او تحميل كنيد.

#بهمن

- در نقطه نظرهای خود سنتی و قديمی نباشيد.

- در مورد لباس و سر و وضعش چيزی به او ديكته نكنيد.

- در ميان جمع و در حضور ديگران با او مشاجره نكنيد.

#اسفند

- مجبورش نكنيد برای مدت زمان طولانی روی يك موضوع بخصوص تمركز كند. او به آسانی از اين وضع خسته می‌شود.

- مكالمه را به خود اختصاص ندهيد. او دوست دارد آزادانه درباره خودش سخن بگويد

- به علت زن بودنش او را محدود نكنيد او قويا به تساوی بين زن و مرد اعتقاد دارد.

- در مورد اشتباهاتش بی‌صبر يا نامهربان نباشيد.