جرات به خرج دهید؛ لاس نزنید!

#لاس زدن بی‌ادبانه است اما آیا واقعا معنای لاس زدن را می‌دانید؟

در لغت به مادنیه هر حیوان "لاس" گویند و براساس عرف "لاس زن" مردی است که توان و جرأت بدست آوردن جنس مخالف را ندارد و صرفا با آن‌ها #صحبت می‌کند.

اما به‌نظر من مصداق‌های لاس زدن خیلی بیشتر است.

مانند لاس زدن با کتاب‌هایمان که هنوز نخوانده‌ایم؛ درحالی که می‌خواهیم بیشتر بدانیم.

می‌خواهیم پیشرفت کنیم اما به‌جای تلاش کردن و تغییر دادن زندگی؛ با مدرک تحصیلیمان لاس می‌زنیم.

می‌خواهیم فرد ورزشکاری باشیم به‌جای ورزش کردن؛ با اخبار ورزشی و تیم مورد علاقه لاس می‌زنیم.

می‌خواهیم جامعه عوض شود اما به‌جای عوض کردن خودمان؛ در تاکسی و مترو با بغل دستی در مورد سیاست لاس می‌زنیم.

بر همین اساس لاس زدن ما درمورد #اخلاقیات، #مذهب، #علم، #عشق، #رابطه عاطفی... است.

خلاصه اگر می‌خواهید این فعل درمورد شما صدق نکند از ته دلتان کار کنید؛ اگر به تغییر نیاز دارید از خودتان شروع کنید.

نوشته دکتر حمزه علیمرادی