اعتبار تار سیبل در قدیم!

سبیل‌های دیروزی یک چیز بزرگ داشت که امروز تا حد زیادی کمرنگ شده و آن هم «تار سبیل» بود.

یک تار #سبیل کار ده‌ها #چک و #سفته و #ضامن امروزی را می‌کرد و چه‌ معامله‌ها و چه کسب و کارها و تجارت‌ها که روی آن نمی‌چرخید.

#اعتبار تار سبیل البته فقط برای تجارت و کاسبی نبود. اعتباری که صاحب آن تار سبیل به آن یک رشته مو می‌داد، همه جا کاربرد داشت. در نامزدی و نشان کردن دختر و به اصطلاح شیرینی‌خوردن، رفع مشکلات زن و شوهری، بزرگ‌تری کردن، حل مشکلات فامیلی، در آشتی دادن‌ها و تکاندن کدورت‌ها و سوءتفاهم‌ها از دل و قلب، از درخواست کردن برای کوتاه آمدن‌ها در برابر یکدیگر و ده‌ها عمل خوب و خیر و بزرگوارانه دیگر.

صاحب سبیل، با اعتبار همان تارش، به قاعده «بزرگی برای بزرگان است»،‌ ده‌ها کار خیر پیدا و پنهان می‌کرد و با آن، انرژی خوب، مثبت، آرامش، امنیت، روشنایی، سلامتی، موفقیت و امیدواری به خودش و آدم‌های دور و اطرافش تزریق می‌کرد. جالب اینجاست که مردمان آن روزگار نیز تار سبیل را بیش از هر پیغام دیگری معتبر انگاشته و گرامی می‌داشتند.