بدل محسن هاشمی و مجید قناد به دام افتاد!

‏بدل محسن هاشمی به اسم محسن هاشمی کلی پول از این و اون دریافت کرده!

محسن هاشمی: من خودم وقتی از کسی پول می‌خواهم به من نمی‌دهند، چطور به این فرد پول داده‌اند؟!

مجید قناد: وجدانا بگو با بدل من چیکار می‌تونستی بکنی که خودمم بدونم!