شهر رنگین‌کمانی در مکزیک

شهری در منطقه پاچوکا در مکزیک به‌نام Germen Crew وجود دارد که دولت مکزیک تیمی را برای بازسازی آن فرستاد تا نمای زیبایی به شهر بدهند.

این گروه با رنگ‌آمیزی و نقاشی بر روی ۲۰۹ خانه ، این شهر را به رنگین‌کمانی بزرگ تبدیل کرده‌اند که تمام کوچه‌ها و خیابان‌هایش پر از رنگ‌های شاد است.