دختر کبریت‌فروش

اندرسون دروغ گفت!

دختر کبریت‌فروش

در آن شب کریسمس نمرد

او اصلاً

در هیچ شب کریسمسی نمرد

زنده ماند

بزرگ شد

روسپی شد

سال‌ها روسپی‌گری کرد

و در شبی که هرگز کریسمس نبود

مشتری مستی

او را کشت

پی‌نوشت: بیش‌تر تاریخ‌نگاران معتقدند دختر کبریت‌فروش اواسط تابستان به قتل رسیده است. زیرا طبق آخرین پژوهش‌ها جسدش در گرمای اواخر ماه اوت بلافاصله پوسیده بود و بوی تعفنش تا سال‌ها در تاریخ ادبیات می‌آمده است.

(م.تدینی)