تحقیقات نشان می‌دهد تعادل هورمونی بدن ما در اینکه به چه کسی علاقمند شویم تأثیرگذار است.

تحقیقات نشان می‌دهد تعادل هورمونی بدن ما در اینکه به چه کسی علاقمند شویم تأثیرگذار است.

برای مثال، مردانی که سطح هورمون مردانه #تستوسترون در آنها بالا است، بیشتر جذب زنانی می‌شوند که چهره زنانه‌تری دارند. منظور از #چهره زنانه یعنی چشمان درشت، ابروهای کمانی، موهای بلند و فک کوچک.