پدر سوخته و پدرت رو درمیارم از کجا آمد؟

با روى كار آمدن سلسله #صفوى؛ شاه اسماعيل مذهب #شيعه را به‌عنوان مذهب رسمى ايران اعلام كرد و به كشتار و قلع و قمع اهل #سنت پرداخت و جمعيت كسيرى را با زور شمشير شيعه نمود تا جايى كه اهل سنت همگى به مرزهاى ايران گريختند. ادوارد براون محقق و شرق شناس انگلیسی در کتاب «تاریخ ادبیات ایران از عهد صفویه تا زمان حاضر » درباره وی می نویسد: « گمان ندارم که از عهد نرون تا کنون چنین ظالمی به وجود آمده باشد».

یکی از تنبیه‌های شاه اسماعیل آن بود که دستور می‌داد #پدر مخالفان سنی خود را اگر مرده بود (به جرم ستمی که بر شیعیان روا داشته‌است) از گور درآورده و در مقابل او #آتش بزنند و سپس محکوم «پدر سوخته» را به طرز فجیعی می‌کشت.

از آن تاریخ عبارات «پدرت را در می آورم» (یعنی پدرت را از گور در می‌آورم و می‌سوزانم) و «پدر سوخته» (یعنی مجرم و بد سابقه‌ای که پدرش را از گور درآورده و سوزانده‌اند) در مقام تهدید و دشنام به عنوان اصطلاح بر زبان مردم جاری شده است. در لغت‌نامه دهخدا نيز براى اصطلاح #پدرسوخته همين اقدام صفوى‌ها ذكر شده‌است.