احمق شناسی

کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی‌کند و خیال می‌کند دیگران انصاف و شعور دارند، #احمق نیست، مناعت طبع دارد.

کسی که برای شنیدن حرف‌ها و شعرها و قصه‌ها و آثار هنری یک جوان بی‌تجربه وقت می‌گذارد و حوصله به خرج می‌دهد، احمق نیست، #انسان است.

کسی که به موقع می‌آید و برای با کلاس بودن، عده‌ای را منتظر نمی‌گذارد، احمق نیست، منظم و #محترم است.

کسی که به دیگران اعتماد می‌کند و آن‌ها را سر سفر خود می‌نشاند و به خانه‌اش راه می‌دهد یا به محفل دوستانه و چای و قهوه‌ای دعوت می‌کند و صمیمانه و دوستانه رفتار می‌کند، احمق نیست، متواضع و #مهربان است.

کسی که برای حل مشکلات دیگران به آن‌ها پول قرض می‌دهد یا ضامن وام آن‌ها می‌شود و به دروغ نمی‌گوید که ندارم و گرفتارم، احمق نیست. کریم و #جوانمرد است.

کسی که از معایب و کاستی‌های دیگران، درمی‌گذرد و بدی‌ها را نادیده میگیرد، احمق نیست. #شریف است.

كسی كه در مقابل بی‌ادبی و بی‌شخصيتی ديگران با تواضع و محترمانه صحبت مي‌كند و مانند آن‌ها توهين و بددهنی نمي‌كند، احمق نيست. #مودب و باشخصيت است...

انسان بودن هزينه سنگينی دارد ..