سنگ معلق کیراگبولتن در نروژ

#کیراگبولتن تخته #سنگ گردی است که دو متر پهنا دارد. این تخته سنگ گرد و شگفت‌انگیز بین شکاف صخره‌های کوه کیراگ گیر افتاده و به حالت معلق باقی‌مانده است.

ایستادن بر روی این تخته سنگ، دل و جرأت بسیاری می‌خواهد زیرا پرتگاهی با عمق ۹۸۴ متر، در زیر این تخته سنگ وجود دارد. در واقع پایین این صخره، آبدره‌ی لایس فیورد واقع شده است. صخره‌ی کیراگبولتن برای صخره‌ نوردان حرفه‌ای و علاقه‌مندان به پرش از ارتفاع، مقصد بسیار مناسبی است.