تندیس سومری با نماد ابراز عشق و ازدواج

تندیس سومری با نماد ابراز عشق و ازدواج

تنديسى سومرى مربوط به ۴۶۰۰ سال قبل كه به گفته محققان این #تندیس قديمى‌ترين مراسم مذهبی #ازدواج و ابراز #عشق را نشان می‌دهد که در نیپور #عراق كشف شده است.

دختره زياد از قيافه شوهرش راضى نيست :)))