ایران به‌عنوان کهن‌ترین کشور تاریخ شناخته می‌شود و کهن‌ترین چاه #نفت تاریخ نیز به همین سرزمین منسوب است که #رادیناس نام دارد و در نزدیکی شوش باستان واقع است.

رادیناس، کهن‌ترین چاه نفت تاریخ جهان، در ایران و در زمان #هخامنشیان مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این چاه نفت، که در تاریخ از آن یاد شده، به روزگار #داریوش بزرگ باز می‌گردد.

هرودوت تاریخ نویس باستان در این باره می‌نویسد: ایرانیان از این چاه #قیر و نمک و نفت به‌ روشی که بازگو خواهم کرد استخراج می‌کردند:

آن‌ها نخست با چوب خمیده‌ای که ته آن‌را به سطلی چرمی بسته‌اند نفت خام را از چاه بیرون می‌کشند و آن‌را در مخزنی خالی می‌کنند، مایع پس از گذر از سطل دیگر به سه شکل درآمده، قیر و نمک فورا بسته و سخت می‌شوند و مایع نفت خارج شده و در محفظه‌هایی می‌ریزند، ایرانیان این را رادیناس (اردریکا) می‌خوانند که ماده‌ای است سیاه رنگ، سوختنی و دارای بویی نامطبوع.