لباس اسکارلت اوهارا (از شخصیت‌های فیلم بر باد رفته) با قیمت باورنکردنی به فروش رسید!
در یک حراجی که در #کالیفرنیا برگزار شده بود یکی از لباس‌های به نسبت ساده #اسکارلت اوهارا که نقش آن توسط «ویووین لی»

لباس اسکارلت اوهارا (از شخصیت‌های فیلم بر باد رفته) با قیمت باورنکردنی به فروش رسید!

در یک حراجی که در #کالیفرنیا برگزار شده بود یکی از لباس‌های به نسبت ساده #اسکارلت اوهارا که نقش آن توسط «ویووین لی» در فیلم «بر باد رفته» بازی می‌شد به قیمت ١۳۷ هزار دلار فروخته شد!

این #لباس مربوط به سال ١٩۳٩ می باشد که در گذشته به قیمت ۲۰ دلار خریداری شده بود اما در حراجی صورت گرفته به قیمت ١۳۷ هزار دلار (حدود ۴۵۰ میلیون تومان) فروخته شد!