فاسدترین و پاک‌ترین کشورها بر اساس شاخص ادراک #فساد در سال ۲۰۱۷

فاسدترین و پاک‌ترین کشورها بر اساس شاخص ادراک #فساد در سال ۲۰۱۷

از میان ١۸۰ #کشور جهان:

#نیوزیلند، #دانمارک و #فنلاند به ترتیب با رتبه‌های یک، دو و سه در صدر کشورهای پاک قرار دارند.

#سوریه، #یمن و #عراق با رتبه‌های ١٧۸، ١٧۵، ١۶٩ فاسدترین کشورهای جهان هستند.

#ایران با رتبه ١٣۰ در جایگاه نامناسبی قرار دارد.

امارات متحده عربی در میان کشورهای منطقه با رتبه ۲١ بهترین موقعیت را دارد، شاخصی که نشان می‌دهد چگونه این کشور به یک مرکز مالی مهم بین‌المللی تبدیل شده است.