اولین حیوانی که در تصویر می‌بینید شخصیت درونی شما را نشان می‌دهد

این #تست ساده اطلاعات زیادی را در مورد نحوه #فکر کردن و #هوش شما خواهد گفت. بسته به حیواناتی که ابتدا در این تصویر می‌بینید شما ممکن است انسان منطقی و متفکر یا انسانی خلاق و شاد با تمایلات هنرمندانه بسیار قوی باشید.

ویژگی‌های شخصیتی:

#پرنده: اگر اول از همه پرنده را به وضوح دیدید شما انسانی هستید به گشت و گذار علاقه زیادی داشته و به خوبی حرف زده و منظور خود را بیان می‌کنید.

#خرچنگ: اگر ابتدا خرچنگ را دیدید شما انسانی شاد با حس شوخ طبعی مثال زدنی هستید.

#جوجه اردک‌ها: اگر قبل از همه متوجه جوجه اردک‌ها شدید، که البته بسیاری از افراد متوجه این دو دست‌ کم در ابتدا نخواهند شد، بدانید که شما انسان ریز بین، با دقت، متمرکز، آرام و ساکتی هستید.

توله #سگ: کسانی که قبل از همه توله سگ را می‌بینند انسان‌هایی #مهربان هستند و همواره از دیگران حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

پرنده و خرچنگ: دیدن این دو حیوان با هم به تمرکز نیاز دارد و اگر شما این دو را به سرعت تشخیص دادید باید بدانید که #مغز شما اطلاعات را با سرعتی زیاد پردازش می‌کند و پیدا کردن ارتباطات و الگوها برای شما کار بسیار ساده‌ای است.

#اسب: تشخیص این #حیوان از بقیه سخت‌تر است ولی اگر این حیوان را به سرعت پیدا کردید باید بدانید که انسان متفکر و با دید و درک بالایی هستید.

#جغد: کسانی که این حیوان را زودتر از بقیه حیوانات می‌بینند انسان‌های #مستقل و با روح آزادی هستند.

#دلفین: این تصویر به نوع متفاوتی از تفکر نیاز دارد. توانایی شما در آرام ماندن و خیره شدن به تصویر باعث می‌شود که این حیوان را به راحتی شناسایی کنید که نشان می‌دهد تفکر خلاقانه‌ای دارید و چیزهایی را می بینید که دیگران نمی‌بینند.

#خرس: شخصی که این حیوان را قبل از همه تشخیص دهد اول از همه می‌توانید به تصویر بزرگ‌تر و موضوعات عمده نگاه کند و عموماً توجه زیادی به جزییات نداشته و نگرانی درباره جزییات نخواهد داشت.

هر چه تعداد حیوانات بیشتری را در زمان کمتری تشخیص دهید احتمال این که فردی با طرز فکر متنوع باشید بیشتر است.