چرا به میرزا قاسمی، میرزا قاسمی گفته می‌شود؟

"ميرزا قاسم خان قاجار"، حاكم #گيلان در دهه ١٢٣٠ هجرى شمسى بود. وى كه علاقه بسيارى به #آشپزى داشت، در سال ١٢٣٩ هجرى شمسى با قاطی کردن #بادمجان و #گوجه و #سير، دست به ابداع خوراكى جديد زد و از آنجايى كه به هنر آشپزى عشق مى‌ورزيد، دستور اين خوراک جديد را در ميان مردمان گيلان رواج داد و با نام وى به "ميرزا قاسمى" شهرت يافت.

ميرزا قاسم خان كه مردى خوش ذوق بود، پس از گيلان، به حكمرانى فارس برگزيده شد و بعدها در #شيراز درگذشت و او را در باغ #حافظيه و در جنب آرامگاه حافظ شيرازى به خاک سپردند.